Kotona on hyvä olla

Nyt on lapsiperheelle hyvä aika hankkia asunto Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoki-alueelta.

Asuntojen hinnat ovat kohtuullisella tasolla. Asumiseen liittyvä sähkön hinta laskee

tulevaisuudessa. Suomessa halutaan siirtyä fossiilienergiasta uusiutuvaan energiaan.

Kasvava Sähkön tuotanto eri muodoissa on tärkeässä roolissa, kun 2030-luvun

vetyteollisuutta halutaan kehittää Suomeen. Sähkölämmitteisiä asuntoja saa nyt

kohtuuhinnalla. Lapsiperheiden mahdollisuus hankkia edullinen oma koti on juuri nyt

vuonna 2024.


Pyhäjoki – alueella lasten ja nuorten päivähoito- ja koulurakennukset ovat uudistumassa.

Esimerkiksi ”Pyhäjoen uudella hirsikampuksella kaikki ratkaisut on mietitty oppilaan

keskittymiskykyä ajatellen, kirjoittaa Helsingin Sanomat ja jatkaa: Koulun

suunnitteluvaiheen aikana henkilökunta pääsi kertomaan rakentajille toiveensa, se oli

kaikilla sama, ei avokonttorikoulua.” Erityistä huomiota on kiinnitetty äänieristävyyteen eli

on perinteisiä luokkahuoneita. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsille on mahdollisuus tarjota

rauhallinen ympäristö oppimiseen. Se taas mahdollistaa erilaisille oppijoille paremmat

onnistumisen mahdollisuuden ymmärtää oppiaineita ja menestyä.


Merijärvellä suunnitellaan uutta koulua. Mallia koululle on haettu mm. Pyhäjoen uudesta

hirsikampuksesta. Valmista pitäisi olla syyslukukaudelle vuonna 2026. Vuosikymmenen

loppuun Merijärvelle suunnitellut tuulivoimalat ovat tuomassa kunnalle sellaisen

kiinteistöverotuoton, että kunnallisveroprosentti seurannee naapurikunnan matalaa tasoa.

Tämä tarkoittaa sitä, että perheillä säästyy rahaa myös muuhun elämiseen.


Oulaisissa on juuri valmistunut lasten päiväkoti Hiirenkorva, hyvän kulkuyhteyden varrella.

Syksyllä 2024 Leden Groupin uusi tehdashalli valmistuu Ylivieskan tien varteen. Tehdas

tekee sopimusvalmistusta liittyen koneenrakennukseen, energia-alaan, lääketeollisuuden

laitevalmistukseen ja LVI-alan tuotteisiin. Siinä on kiinteä työpaikka 250 ihmiselle.

Oulaisista on tärkeä huomioida myös rautatien tuoma yhteys Helsinki-Rovaniemi välillä ja

tulevaisuudessa myös Ruotsiin. Puolet Suomen asukkaista asuu 20 km säteellä Helsinki-

Rovaniemi rautatiestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Oulaisissa on työtä tarjolla ja uudehko

koulukeskus- sekä monipuoliset harrastemahdollisuudet lapsiperheiden tarpeisiin.


Hoito- ja koulupaikat ovat tärkeitä valintatekijöitä lapsiperheelle, kun arjen sujuvuutta

ennakoidaan. Lapsiperheen on hyvä sijoittua asumaan Pyhäjoki-alueelle. Työ Pisa-

tulosten nostamiseksi on hyvällä uralla ja sitä työtä tulee jatkaa.


Uudenlainen työ ja työn tekemisen muodot tekevät tuloaan. Esimerkiksi vielä 10 vuotta

sitten ei ollut tuulivoimalan huoltohenkilöstö- ammattiryhmää. Työelämän murros auttaa

työikäistä väestöä asettumaan Pyhäjoki-alueelle. Työntekijät ovat alkaneet esittämään

ehtoja mm. asumispaikaan liittyen työnantajille. Monia aloja vaivaa työvoimapula osaavista

tekijöistä. Osittain työ siirtyy sinne tehtäväksi missä työntekijä asuu. Hybridityö tulee

muokkaamaan työlainsäädäntöä uusiksi.


Seuraavan kymmenen vuoden aikana tarvitaan mm. biokaasuauto-osaajia muuttamaan

nykyautoja kaasulla toimivaksi ja digineuvojia opastamaan ihmisiä toimimaan sähköistyneessä 

yhteiskunnassa sekä sisällöntuottajia tekemään työtä tekoälyn kanssa. Myös Suomen 

huoltovarmuus tarvitsee uusia innovaatioita ja tekijöitä-maataloudessa ja energiahuollossa. 

Työ ei tekemällä lopu, se vain muuttaa muotoaan täällä kymmenen virran maassa.

 

                                                                                                                                        Markku Jauhiainen 13.1.2024

Kotona on hyvä olla

Nyt on lapsiperheelle hyvä aika hankkia asunto Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoki-alueelta. Asuntojen hinnat ovat kohtuullisella tasolla. Asumiseen liittyvä sähkön hinta laskee  tulevaisuudessa.  Suomessa halutaan siirtyä fossiilienergiasta uusiutuvaan energiaan. Kasvava Sähkön tuotanto eri muodoissa on tärkeässä roolissa, kun 2030-luvun vetyteollisuutta halutaan kehittää Suomeen. Sähkölämmitteisiä asuntoja saa nyt kohtuuhinnalla. Lapsiperheiden mahdollisuus hankkia edullinen oma koti on juuri nyt vuonna 2024.


Pyhäjoki – alueella lasten ja nuorten päivähoito- ja koulurakennukset ovat uudistumassa. Esimerkiksi ”Pyhäjoen uudella hirsikampuksella kaikki ratkaisut on mietitty oppilaan keskittymiskykyä ajatellen, kirjoittaa Helsingin Sanomat ja jatkaa: Koulun suunnitteluvaiheen aikana henkilökunta pääsi kertomaan rakentajille toiveensa, se oli kaikilla sama, ei avokonttorikoulua.” Erityistä huomiota on kiinnitetty äänieristävyyteen eli on perinteisiä luokkahuoneita. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsille on mahdollisuus tarjota rauhallinen ympäristö oppimiseen. Se taas mahdollistaa erilaisille oppijoille paremmat onnistumisen mahdollisuuden ymmärtää oppiaineita ja menestyä.


Merijärvellä suunnitellaan uutta koulua. Mallia koululle on haettu mm. Pyhäjoen uudesta hirsikampuksesta. Valmista pitäisi olla syyslukukaudelle vuonna 2026. Vuosikymmenen loppuun Merijärvelle suunnitellut tuulivoimalat ovat tuomassa kunnalle sellaisen kiinteistöverotuoton, että kunnallisveroprosentti seurannee naapurikunnan matalaa tasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että perheillä säästyy rahaa myös muuhun elämiseen.


Oulaisissa on juuri valmistunut lasten päiväkoti Hiirenkorva, hyvän kulkuyhteyden varrella. Syksyllä 2024 Leden Groupin uusi tehdashalli valmistuu Ylivieskan tien varteen. Tehdas tekee sopimusvalmistusta liittyen koneenrakennukseen, energia-alaan, lääketeollisuuden laitevalmistukseen ja LVI-alan tuotteisiin. Siinä on kiinteä työpaikka 250 ihmiselle. Oulaisista on tärkeä huomioida myös rautatien tuoma yhteys Helsinki-Rovaniemi välillä ja tulevaisuudessa myös Ruotsiin. Puolet Suomen asukkaista asuu 20 km säteellä Helsinki-Rovaniemi rautatiestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Oulaisissa on työtä tarjolla ja uudehko koulukeskus- sekä monipuoliset harrastemahdollisuudet lapsiperheiden tarpeisiin.


Hoito- ja koulupaikat ovat tärkeitä valintatekijöitä lapsiperheelle, kun arjen sujuvuutta ennakoidaan. Lapsiperheen on hyvä sijoittua asumaan Pyhäjoki-alueelle. Työ Pisa-tulosten nostamiseksi on hyvällä uralla ja sitä työtä tulee jatkaa.


Uudenlainen työ ja työn tekemisen muodot tekevät tuloaan. Esimerkiksi vielä 10 vuotta sitten ei ollut tuulivoimalan huoltohenkilöstö- ammattiryhmää. Työelämän murros auttaa työikäistä väestöä asettumaan Pyhäjoki-alueelle. Työntekijät ovat alkaneet esittämään ehtoja mm. asumispaikaan liittyen työnantajille. Monia aloja vaivaa työvoimapula osaavista tekijöistä. Osittain työ siirtyy sinne tehtäväksi missä työntekijä asuu. Hybridityö tulee muokkaamaan työlainsäädäntöä uusiksi.


Seuraavan kymmenen vuoden aikana tarvitaan mm. biokaasuauto-osaajia muuttamaan nykyautoja kaasulla toimivaksi ja digineuvojia opastamaan ihmisiä toimimaan sähköistyneessä  yhteiskunnassa sekä sisällöntuottajia tekemään työtä tekoälyn kanssa. Myös Suomen  huoltovarmuus tarvitsee uusia innovaatioita ja tekijöitä-maataloudessa ja energiahuollossa.  Työ ei tekemällä lopu, se vain muuttaa muotoaan täällä kymmenen virran maassa.

 

                                            Markku Jauhiainen 13.1.2024

Omaisen kuolema tuo uudet huolet perikunnalle

Elonpyörä pyörii, miespolvet vaihtuvat, on huolet omaisilla. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022

Suomessa oli kuolleita 63 219 ihmistä. Heillä kaikilla on jättää perintöä, omaisuutta jälkeen jääville.

Useimmilla oli Asunto, metsää, peltoa ym, jonka jatko on jälkeen jäävien eli perikunnan mietittävänä.

Mitä tehdä Isän, Äidin perinnöksi jättämälle asunnolle? Vastikkeet on maksettava kuukausittain. Joten

vuosia asunnon tyhjänä pitäminen, onko vaihtoehto. Kuukausittaista vastikkeen maksua voiko ajatella

maksettavan tyhjän panttina. Vuokrataanko asunto, jotta edes jotain tuloa olisi perikunnan kassaan? Kuka

ottaa vastuun? Osallistunko yhtiökokouksiin vuosittain, maksanko kiinteistöveron vuosittain ja odotan

lopullista ratkaisua siis mitä? Paljonko maksan perintöveroa? Tällaiset kysymykset nousevat jokaisella eteen,

 jokaiselle perikunnalle, kuolleessaan omaisuuden jälkeen jättäneille omaisille.

 

Omaisuuden realisointi on helpompaa mikäli jos Omaisuuden sijainti on Turku-Tampere-Helsinki alueella.

Entä muu Suomi? Muualla Suomessa, muuttotappio kunnissa, myyjiä on enemmän kuin ostajia. Tämä

muutos on alkanut 2010-luvulla. Jatkuuko se myös tulevaisuudessa?

Kenellä on valta ja vastuu saada asiat järjestymään Ihmisen kokoisena? Mikä on tämä Valtavan

keskittämisen mantra joka on tälle ajalle vallitsevaa? Onko utopiaa että papan ja mamman jättämälle

asunnolle löytyisi ostaja, elämää aloittava nuori ostaja missä tahansa päin Suomea? Mitä valintoja nuoret

tekevät tulevaisuudessa. Vielä 1980-luvulla oli hyve että nuori pari valitsi osakehuoneiston ensi

asunnokseen. Kun pesämunaa oli saatu kerrytettyä velkaosakkeen lisäksi niin mentiin pankinjohtajalta

kysymään, voidaanko saada lainaa talon rakentamiseen, ehtona oli tietenkin sen hetkisen osakkeen myynti.

Tämä on historiaa. Miten on 2020-luvulla? Kuka ostaa Pohjois-Pohjanmaalla myynnissä olevat rivi- ja

kerrostalo osakkeet? Kasvukeskusten hintoihin verrattuna hinnat eivät ole pilvissä vaan ne ovat halpoja.

Onko kuitenkin niin että aikakausi vaihtuu? Asunnon omistaminen ei ole nuorille prioriteetti ykkönen?

Mikä sitten on? Joka päivä on ruokaa syötävä ja lämmin asunto on oltava, mutta?

Ehkä 2120-luvulla meillä on siirtokunta jossain aurinkokunnan planeetalla, jossa voi viettää aikaansa

avaruusasemalla. Miten tämä seuraava 100 vuotta siinä välissä eletään? Suomessa on tilaa asua väljästi ja

meillä on puhdasta ilmaa hengittää. Voiko puhdas ilma hengittää, olla seuraavan sadan vuoden

menestystekijä Taattojen mailla?

Mikä on se herättävä tekijä -Ilmastonmuutos. Keep it simple! Lähiruoka voi nousta arvoon

arvaamattomaan. Jo nyt valokuituyhteydet mahdollistavat tietotyön tekemisen vaikka Merijärveltä.

Samanaikaisesti maailma on tullut lähemmäs. Miksi mennä kauemmas, kuka sen kertoisi? Tule sinäkin

asumaan Pyhäjoki-alueelle, Taattojen maille.

Rauhallista Joulua ja Onnea sekä menestystä vuodelle 2024!

                                                                                                                                                                   Markku Jauhiainen 25.11.2023

Omaisen kuolema tuo uudet huolet perikunnalle

Elonpyörä pyörii, miespolvet vaihtuvat, on huolet omaisilla. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 Suomessa oli kuolleita 63 219 ihmistä. Heillä kaikilla on jättää perintöä, omaisuutta jälkeen jääville. Useimmilla oli Asunto, metsää, peltoa ym, jonka jatko on jälkeen jäävien eli perikunnan mietittävänä.


Mitä tehdä Isän, Äidin perinnöksi jättämälle asunnolle? Vastikkeet on maksettava kuukausittain. Joten vuosia asunnon tyhjänä pitäminen, onko vaihtoehto. Kuukausittaista vastikkeen maksua voiko ajatella maksettavan tyhjän panttina. Vuokrataanko asunto, jotta edes jotain tuloa olisi perikunnan kassaan? Kuka ottaa vastuun? Osallistunko yhtiökokouksiin vuosittain, maksanko kiinteistöveron vuosittain ja odotan lopullista ratkaisua siis mitä? Paljonko maksan perintöveroa? Tällaiset kysymykset nousevat jokaisella eteen, jokaiselle perikunnalle, kuolleessaan omaisuuden jälkeen jättäneille omaisille.


Omaisuuden realisointi on helpompaa mikäli jos Omaisuuden sijainti on Turku-Tampere-Helsinki alueella. Entä muu Suomi? Muualla Suomessa, muuttotappio kunnissa, myyjiä on enemmän kuin ostajia. Tämä muutos on alkanut 2010-luvulla. Jatkuuko se myös tulevaisuudessa?


Kenellä on valta ja vastuu saada asiat järjestymään Ihmisen kokoisena? Mikä on tämä Valtavan keskittämisen mantra joka on tälle ajalle vallitsevaa? Onko utopiaa että papan ja mamman jättämälle asunnolle löytyisi ostaja, elämää aloittava nuori ostaja missä tahansa päin Suomea? Mitä valintoja nuoret tekevät tulevaisuudessa. Vielä 1980-luvulla oli hyve että nuori pari valitsi osakehuoneiston ensi asunnokseen. Kun pesämunaa oli saatu kerrytettyä velkaosakkeen lisäksi niin mentiin pankinjohtajalta kysymään, voidaanko saada lainaa talon rakentamiseen, ehtona oli tietenkin sen hetkisen osakkeen myynti. Tämä on historiaa. Miten on 2020-luvulla? Kuka ostaa Pohjois-Pohjanmaalla myynnissä olevat rivi- ja kerrostalo osakkeet? Kasvukeskusten hintoihin verrattuna hinnat eivät ole pilvissä vaan ne ovat halpoja. Onko kuitenkin niin että aikakausi vaihtuu? Asunnon omistaminen ei ole nuorille prioriteetti ykkönen? Mikä sitten on? Joka päivä on ruokaa syötävä ja lämmin asunto on oltava, mutta?


Ehkä 2120-luvulla meillä on siirtokunta jossain aurinkokunnan planeetalla, jossa voi viettää aikaansa avaruusasemalla. Miten tämä seuraava 100 vuotta siinä välissä eletään? Suomessa on tilaa asua väljästi ja meillä on puhdasta ilmaa hengittää. Voiko puhdas ilma hengittää, olla seuraavan sadan vuoden menestystekijä Taattojen mailla?


Mikä on se herättävä tekijä -Ilmastonmuutos. Keep it simple! Lähiruoka voi nousta arvoon arvaamattomaan. Jo nyt valokuituyhteydet mahdollistavat tietotyön tekemisen vaikka Merijärveltä. Samanaikaisesti maailma on tullut lähemmäs. Miksi mennä kauemmas, kuka sen kertoisi? Tule sinäkin asumaan Pyhäjoki-alueelle, Taattojen maille.


Onnea ja menestystä vuodelle 2024!

                                                                                                                        Markku Jauhiainen 25.11.2023