Asuntojen arviolausunnot

Asuinhuoneiston ja kiinteistön suullinen arviointi myyntiä varten maksuton. Teemme kiinteistöjen ja osakkeiden arvon määritystä. Yleensä arviota tarvitaan pankeille vakuuden määrittelyyn, perukirjaan, osituksiin, lainan pohjatiedoksi. Arviolausunnon hinta 300- 400€. Laaja arviokirja sopimuksen mukaan. Kiinteistöjen tai osakkeiden arviolausunto voi olla suppea tai laaja arviokirja.

Asuntojen arviolausunnot

Asuinhuoneiston ja kiinteistön suullinen arviointi myyntiä varten maksuton. Teemme kiinteistöjen ja osakkeiden arvon määritystä. Yleensä arviota tarvitaan pankeille vakuuden määrittelyyn, perukirjaan, osituksiin, lainan pohjatiedoksi. Arviolausunnon hinta 300- 400€. Laaja arviokirja sopimuksen mukaan. Kiinteistöjen tai osakkeiden arviolausunto voi olla suppea tai laaja arviokirja.

Tila-arvio metsästä ja pellosta

Metsäkiinteistön arvon määritystä tarvitaan yleensä perukirjaan tai myyntiä varten

Tila-arvio perustuu maastossa tehtävään metsän mittaukseen relaskooppi-koealoilta ja julkisiin metsävaratietoihin. Arviot laaditaan summa-arvomenetelmän mukaisesti. Summa-arvo saadaan laskemalla yhteen maapohjan arvo, taimikoiden arvo, puuston arvo ja mahdollinen odotusarvo. Saadusta summasta tehdään kokonaisarvon korjaus. Tila-arvion hinta alkaen 300€  ja matkakulut 0,66€/km. Pyydä tarjous! Saat selkeän kirjallisen tulosteen. Ota  yhteyttä jos haluat myydä metsäsi, olen erikoistunut tuulipuistoalueiden arviointiin.

Tila-arvio metsästä ja pellosta

Metsäkiinteistön arvon määritystä tarvitaan yleensä perukirjaan tai myyntiä varten

Tila-arvio perustuu maastossa tehtävään metsän mittaukseen relaskooppi-koealoilta ja julkisiin metsävaratietoihin. Arviot laaditaan summa-arvomenetelmän mukaisesti. Summa-arvo saadaan laskemalla yhteen maapohjan arvo, taimikoiden arvo, puuston arvo ja mahdollinen odotusarvo. Saadusta summasta tehdään kokonaisarvon korjaus.  Tila-arvion hinta alkaen 300€  ja matkakulut 0,66€/km. Pyydä tarjous! Saat selkeän kirjallisen tulosteen. Ota yhteyttä jos haluat myydä metsäsi, olen erikoistunut tuulipuistoalueiden arviointiin.

Olethan yhteydessä!

Markku Jauhiainen
Puh: 044 0102 880
Sp: markku.jauhiainen@majamylly.fi