Siirry sisältöön

Muut palvelut

Julkinen kaupanvahvistaja

Onko sinulla kiinteistökauppa valmiiksi sovittuna? Tarvitsetko kauppakirjan laatijan? Tarvitset silloin myös kaupanvahvistajan.

Kiinteistökauppa on määrämuotoinen kauppa. Yksi osa kiinteistökauppaa on kaupanvahvistus kolmannen henkilön toimesta. Häneltä saat ohjeet lainhuudon hakemiseen ja muihin kauppaan liittyviin asioihin.

Kaupanvahvistuspalkkio on 120€ ja matkakulut matkustusohjesäännön mukaan.

Jos laadit kauppakirjan itse, lisää kauppakirjan loppuun teksti, seuraavaan tapaan:

Kaupanvahvistajana todistan, että NN (nimi) luovuttajana/luovuttajan puolesta sekä MM (nimi) luovutuksensaajana/luovutuksensaajan puolesta ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla. (Paikka ja aika)

Markku Jauhiainen

kiinteistönvälittäjä, maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja

Tunnus: 402000/453

Konsulttipalvelut

Konsulttityönä palvelemme julkishallintoa ja yrityksiä, asumiseen ja maanhankintaan liittyvissä asioissa.

Palvelemme Energia-alan yrityksiä maanhankintaan liittyvissä asioissa.

Julkishallintoa palvelemme mm. asukashankintaan liittyvissä toimeksiannoissa.